Gudstjänst

sö 25.7 kl. 10.00 - 11.00
Solfs kyrka

Välkommen på gudstjänst!

Helgdag: Nionde söndagen efter pingst
Solf kyrka
Predikant: Ruth Vesterlund
Kantor: Heidi Lång