Högmässa

sö 16.5 kl. 10.00 - 11.00
Solfs kyrka

Välkommen på högmässa på de Stupades dag!

Mässan firas tillsammans med Sundom kapellförsamling.

Helgdag: Sjätte söndagen efter påsk (Exaudi)
Solf kyrka
Predikant: Patrica Strömbäck
Liturg: Fredrik Kass
Kantor: Heidi Lång
Sundomkören, dir Monica Heikius

Kommunens representant: Michael Luther
Representant för Krigsänkebarnen rf.: Pehr-Göran Näsman