Gudstjänst på morsdagen

sö 9.5 kl. 10.00 - 11.00
Solfs kyrka

Välkommen på gudstjänst på morsdagen!

Helgdag: Femte söndagen efter påsk (Bönsöndagen, Rogate)
Solf kyrka
Predikant: Ruth Vesterlund
Kantor: Heidi Lång