Gudstjänst

sö 25.4 kl. 10.00 - 11.00
 Kvevlax kyrka

Välkommen på gudstjänst!

Gudstjänsten strömmas från Kvevlax kyrka!

Helgdag: Tredje söndagen efter påsk (Jubilate)
Kvevlax kyrka
Predikant: Fredrik Kass
Kantor: Yngve Lithén