Gudstjänst

sö 11.4 kl. 10.00 - 11.00
Solfs kyrka

Välkomna på gudstjänst!

Helgdag: Första söndagen efter påsk (Quasimodogeniti)
Solf kyrka
Predikant: Ruth Vesterlund
Kantor: Richard Mitts