församingens bönegrupp

må 25.1 kl. 19.00
Solfs församlingshem

Församlingens egen bönegrupp

Församlingens bönegrupp, välkommen med