församingens bönegrupp

må 18.1 kl. 19.00
Solfs församlingshem

Församlingens egen bönegrupp

Församlingens bönegrupp, välkommen med