Motion för mission / inställd

ti 20.10 kl. 09.00
Annat utrymme

Välkommen med på gemensam promenad: Motion för mission!

Motion för mission.

Vi börjar med en kort andakt före vi startar promenaden (som tar max en timme)! Efter promenaden får alla ge en valfri summa som går till mission.

Samling på parkeringen vid församlingshemmet.