Gudstjänst: sändning via fb och hemsidan (endast medverkande på plats)

sö 5.4 kl. 10.00 - sö 5.4 kl. 11.10
Solfs kyrka

Solfs församling sköter tills vidare gudstjänsterna via Facebook och hemsidan. Dock finns möjlighet till stillhet och enskild bön i kyrkan på sö kl 10.30-11.30. På plats finns präst eller församlingsanställd för samtal och själavård. Det finns möjlighet att lämna böneämnen i församlingens postlåda.

Centrum i församlingens liv och verksamhet är församlingens högmässa på söndagar. Vid högmässan möts den gudstjänstfirande församlingen inför Guds ansikte, för att be tillsammans, höra Guds ord och fira nattvard.