Högmässa med kyrkoherde installation!

sö 23.2 kl. 10.00 - sö 23.2 kl. 12.00
Solfs kyrka

Högmässa med Mats Björklund och Karolin Wargh

Församlingens nya kyrkoherde Mats Björklund installeras i sin tjänst av biskop Bo-Göran Åstrand som har hjälp av kontraktsprost Tomi Tornberg, tidigare kyrkoherde Ann-Mari Audas-Willman, församlingsrådets vice ordförande Kerstin Weckström, samt ungdomsarbetsledare Olof Jern. Solf Stråkorkester under ledning av K-E Berg, en vuxenkör bestående av sångare såväl från Solf som från Replot, samt barnkören Shiny Singers medverkar.

Efteråt blir det kaffe och tårta i församlingshemmet. 

Varmt välkomna!