Gudstjänst

sö 19.1 kl. 10.00 - sö 19.1 kl. 11.00
Solfs kyrka

Gudstjänst med Mats Björklund och Karolin Wargh

Centrum i församlingens liv och verksamhet är församlingens högmässa på söndagar. Vid högmässan möts den gudstjänstfirande församlingen inför Guds ansikte, för att be tillsammans, höra Guds ord och fira nattvard.