Gudstjänst

sö 14.7 kl. 10.00 - kl. 11.15

Solfs kyrka

Högmässa med Ruth Vesterlund, liturg och predikant. Heidi Lång, kantor.

Centrum i församlingens liv och verksamhet är församlingens högmässa på söndagar. Vid högmässan möts den gudstjänstfirande församlingen inför Guds ansikte, för att be tillsammans, höra Guds ord och fira nattvard.

Bönen är en viktig del av gudstjänsten, inte minst bön för människorna och livet i den egna församlingen och på den egna orten.

Högmässan utgör vanligen gudstjänst med nattvard. Ungefär en gång per månad firas Ordets gudstjänst, då utgår nattvarden.

Högmässan hålls i regel kl. 10.00 på söndagar och andra helgdagar, men ibland firas kvällsgudstjänst.


Se också

sö 21.7 kl. 10.00 -11.15

Solfs kyrka

Högmässa

Högmässa med Göran Särs, liturg och predikant. Heidi Lång, kantor.
sö 28.7 kl. 10.00 -11.15

Solfs kyrka

Gudstjänst

Högmässa med Göran Särs, liturg och predikant. Heidi Lång, kantor.
sö 4.8 kl. 10.00 -11.15

Solfs kyrka

Högmässa

Högmässa med Göran Särs, liturg och predikant. Karolin Wargh, kantor.