Gudstjänst på Kronvik lägergård kl 18

sö 23.6 kl. 18.00 - kl. 19.15

Kronvik lägergård

Högmässa med Emilia Kontunen, liturg och predikant. Heidi Lång, kantor.

Centrum i församlingens liv och verksamhet är församlingens högmässa på söndagar. Vid högmässan möts den gudstjänstfirande församlingen inför Guds ansikte, för att be tillsammans, höra Guds ord och fira nattvard.

Bönen är en viktig del av gudstjänsten, inte minst bön för människorna och livet i den egna församlingen och på den egna orten.

Högmässan utgör vanligen gudstjänst med nattvard. Ungefär en gång per månad firas Ordets gudstjänst, då utgår nattvarden.

Högmässan hålls i regel kl. 10.00 på söndagar och andra helgdagar, men ibland firas kvällsgudstjänst.


Se också

lö 22.6 kl. 10.00 -11.15

Solfs kyrka

Högmässa på midsommardagen

Emilia Kontunen och Heidi Lång
sö 30.6 kl. 10.00 -11.15

Solfs kyrka

Högmässa, 50-års konfirmander inbjudna

Högmässa med Emilia Kontunen, liturg och predikant. Karolin Wargh, kantor. De som konfirmerades för 50 år sedan är speciellt inbjudna