Ordets gudstjänst

sö 13.1 kl. 11.00 - kl. 12.00

Ordets gudstjänst

Predikant Ann-Mari Audas-Willman, kantor Karolin Wargh

Gudstjänst första söndagen efter trettondagen. Efteråt kyrkkaffe.


Se också

sö 24.3 kl. 10.00 -11.15

Marie bebådelsedag: Högmässa

Högmässa på Marie bebådelsedag. Tor-Erik Store predikar och Karolin Wargh är kantor.
sö 31.3 kl. 10.00 -11.00

Gudstjänst

Gudstjänst Fjärde söndagen i fastan. Predikant Tor-Erik Store, kantor Heidi Lång.
sö 7.4 kl. 10.00 -11.15

Högmässa

Högmässa femte söndagen i fastan. Predikan Tor-Erik Store, kantor Karolin Wargh.