Vigsel

Vigseln är en gudstjänst under vilken prästen viger makarna till äktenskap. Kyrkans medlemmar kan gifta sig också borgerligt, men av dem som vigs av en präst förutsätts att både mannen och kvinnan är skriftskolgångna medlemmar av kyrkan.

Om den ena som skall vigas inte är medlem i kyrkan, kan paret vigas kyrkligt om den av dem som inte hör till kyrkan är medlem av en annan kristen kyrka eller trossamfund.

 

Hindersprövning (tidigare lysning)

Ett villkor för vigsel är att man har intyg över hindersprövning. Hindersprövningen får utfärdas senast sjunde dagen efter att det begärdes. Därför skall man i god tid före vigseln anhålla om hindersprövning på pastorskansliet eller på magistraten. Intyget över hindersprövningen är ikraft 4 månader.

 

Välsignelse av äktenskap

Om ett par inte kan vigas kyrkligt men önskar kyrklig välsignelse av sitt äktenskap, ta kontakt till pastorskansliet.

 

Att tänka på inför vigseln i kyrkan:

  • Tag kontakt i god tid för att reservera kyrkan, präst och kantor
  • Begär hindersprövning i god tid (den kan utfärdas tidigast 7 dagar efter att man anhållit om den och den är ett villkor för vigsel)
  • Om ni har speciella önskemål angående vigsel, t.ex beträffande orgelmusik eller andra musikinslag, kontakta kantorn eller prästen i god tid
  • På altaret finns blommor under vigsel, men önskar man dekorerar på annat sätt bör man kontakta vaktmästaren på förhand
  • Måttlig användning av risgryn på utsidan av kyrkan är tillåten
  • Levande blommor får inte spridas i altargången. Pappers- eller plastblommor kan användas förutsatt att de genast efteråt städas bort
  • Om brudparet och eventuella brudnäbbar vill öva i kyrkan före vigseln, kom överens om tid med prästen vid vigselsamtalet

 

För att reservera kyrka, präst och kantor bör man kontakta pastorskansliet. Prästen tar senare kontakt för att med brudparet komma överens om ett vigselsamtal

länk till lyssningsexempel på vigselmusik

altare med blommor