Solfs kyrka

Västersolfvägen 13 , 65450 Solf

Hörselslinga
Parkering
Toalett
Handikapp

Evenemang

sö 30.1 kl. 10.00 -11.00

Västersolfvägen 13, 65450 Solf

Högmässa

Välkomna på gudstjänst med nattvardsfirande!