Solfs kyrka

Västersolfvägen 13 , 65450 Solf

Hörselslinga
Parkering
Toalett
Handikapp

Evenemang

sö 24.10 kl. 10.00 -11.00

Västersolfvägen 13, 65450 Solf

Gudstjänst

Välkomna på gudstjänst!
lö 30.10 kl. 19.00

Västersolfvägen 13, 65450 Solf

Bön och lovsångskväll

Välkommen på bön och lovsångskväll till kyrkan!
sö 31.10 kl. 10.00 -11.00

Västersolfvägen 13, 65450 Solf

De äldres kyrksöndag och skördetacksägelse

Välkomna på de äldres kyrkodag med skördetacksägelse!
lö 6.11 kl. 18.00 -19.00

Västersolfvägen 13, 65450 Solf

Gudstjänst med parentation

Välkomna på Alla helgon dags gudstjänst med ljuständning!
sö 7.11 kl. 10.00

Västersolfvägen 13, 65450 Solf

Högmässa

Välkomna på högmässa!
lö 13.11 kl. 16.30

Västersolfvägen 13, 65450 Solf

Konsert till förmån för vänförsamlingen i Audru, Estland

Välkomna på konsert med Church Hill Boys!
sö 14.11 kl. 10.00 -11.00

Västersolfvägen 13, 65450 Solf

Gudstjänst

Välkomna på gudstjänst!
sö 21.11 kl. 18.00 -19.00

Västersolfvägen 13, 65450 Solf

Kvällsgudstjänst

Välkomna på gudstjänst!