Självständighetsdagens gudstjänst kl 18

29.11.2018 12.04

6.12.jpeg
Ordets gudstjänst hålls på självständighetsdagen kl 18. Predikant Ann-Mari Audas-Willman, kantor Karolin Wargh. Ljusen brinner på de stupades gravar.

« Till nyhetslistan