Lovisas vänner

Lovisas vänner är en grupp volontärer/frivilliga medarbetare i Lovisas Missionsstuga. Vi jobbar parvis under öppethållningstiden, lördagar kl. 11-14, enligt en turlista. Därutöver träffas hela gruppen ibland för att ställa i ordning, speciellt inför marknader på Stundars då även vi har många besökare.

Vill du komma med i hjälparbetet och bli en av Lovisas vänner? Vi välkomnar nya medlemmar med i gruppen! Ta kontakt med diakoniarbetare Gun-Lis Landgärds, 050 5414740, eller besök Lovisas Missionsstuga någon lördag och meddela ditt intresse till de som då jobbar där.

 

t.f. Diakoniarbetare
Solfs församling
(050) 541 4740
Västersolfvägen 12
65450 Solf