Församlingsseminarium

lö 16.2 kl. 16.00 - kl. 18.00

Solfs församlingshem

Seminarium kring temat "Guds närvaro i ditt liv". Besök från Petrus församling

Församlingspastor Benjamin Sandell med deltagare från lärjungaskolan Transform bidrar med undervisning, diskussionsinlägg och vittnesbörd. Diskussion i grupper.

Tillfället arrangeras i samarbete med Kyrkans Ungdom i Solf-Sundom


Barnledare
(044) 906 7822
Västersolfvägen 12
65450 Solf

Se också

ti 19.2 kl. 19.00 -20.30

Solfs församlingshem

bönegruppen

Du är välkommen att delta i församlingens bönegrupp, regelbundet eller sporadiskt. Vi ber för det som känns angeläget, vår församling och dem som bett om vår förbön.
ti 5.3 kl. 19.00 -20.30

Solfs församlingshem

bönegruppen

Du är välkommen att delta i församlingens bönegrupp, regelbundet eller sporadiskt. Vi ber för det som känns angeläget, vår församling och dem som bett om vår förbön.
ti 12.3 kl. 19.00 -20.30

Solfs församlingshem

bönegruppen

Du är välkommen att delta i församlingens bönegrupp, regelbundet eller sporadiskt. Vi ber för det som känns angeläget, vår församling och dem som bett om vår förbön.