Högmässa

sö 9.12 kl. 11.00 - kl. 12.15

Solfs kyrka

Ann-Mari Audas-Willman, predikant och liturg. Karolin Wargh, Kantor.

Centrum i församlingens liv och verksamhet är församlingens högmässa på söndagar. Vid högmässan möts den gudstjänstfirande församlingen inför Guds ansikte, för att be tillsammans, höra Guds ord och fira nattvard.

Bönen är en viktig del av gudstjänsten, inte minst bön för människorna och livet i den egna församlingen och på den egna orten.

Högmässan utgör vanligen gudstjänst med nattvard. Ungefär en gång per månad firas Ordets gudstjänst, då utgår nattvarden.

Högmässan hålls i regel kl. 11.00 på söndagar och andra helgdagar, men ibland firas kvällsgudstjänst.


Se också

sö 17.2 kl. 10.00 -11.00

Högmässa

Högmässa kl 10. Predikant Benjamin Sandell, liturg Tor-Erik Store och kantor Ida Mitts.
sö 24.2 kl. 10.00 -11.00

Ordets gudstjänst

Ordets gudstjänst, predikant Emilia Kontunen, kantor Karolin Wargh