Ordets gudstjänst

sö 11.11 kl. 11.00 - kl. 12.15

Solfs kyrka

Ann-Mari Audas-Willman, predikant och liturg. Karolin Wargh, Kantor. Jukka Palola från fridsföreningen predikar

Centrum i församlingens liv och verksamhet är församlingens högmässa på söndagar. Vid högmässan möts den gudstjänstfirande församlingen inför Guds ansikte, för att be tillsammans, höra Guds ord och fira nattvard.

Bönen är en viktig del av gudstjänsten, inte minst bön för människorna och livet i den egna församlingen och på den egna orten.

Högmässan utgör vanligen gudstjänst med nattvard. Ungefär en gång per månad firas Ordets gudstjänst, då utgår nattvarden.

Högmässan hålls i regel kl. 11.00 på söndagar och andra helgdagar, men ibland firas kvällsgudstjänst.


Se också

sö 27.1 kl. 11.00 -12.15

Högmässa 27.1 kl 11

Högmässa med Emilia Kontunen och Karolin Wargh