Ordets gudstjänst

sö 11.11 kl. 11.00 - kl. 12.15

Solfs kyrka

Ann-Mari Audas-Willman, predikant och liturg. Karolin Wargh, Kantor. Jukka Palola från fridsföreningen predikar

Centrum i församlingens liv och verksamhet är församlingens högmässa på söndagar. Vid högmässan möts den gudstjänstfirande församlingen inför Guds ansikte, för att be tillsammans, höra Guds ord och fira nattvard.

Bönen är en viktig del av gudstjänsten, inte minst bön för människorna och livet i den egna församlingen och på den egna orten.

Högmässan utgör vanligen gudstjänst med nattvard. Ungefär en gång per månad firas Ordets gudstjänst, då utgår nattvarden.

Högmässan hålls i regel kl. 11.00 på söndagar och andra helgdagar, men ibland firas kvällsgudstjänst.


Se också

lö 17.11.2018 kl. 19.00 - sö 18.11.2018 kl. 15.00

Församlingshelg

Församlingshelg, i samarbete med Kyrkans Ungdom i Solf-Sundom.
sö 18.11 kl. 11.00 -12.15

Solfs kyrka

Högmässa

Ann-Mari Audas-Willman, liturg. Ida Mitts, kantor. Håkan Granberg predikar
sö 25.11 kl. 11.00 -12.15

Solfs kyrka

Högmässa

Ann-Mari Audas-Willman, predikant och liturg. Karolin Wargh, Kantor.