Ordets gudstjänst

sö 22.4 kl. 10.00 - kl. 11.00

Solfs kyrka

Emilia Kontunen är predikant, Heidi Lång är kantor.

Centrum i församlingens liv och verksamhet är församlingens högmässa på söndagar. Vid högmässan möts den gudstjänstfirande församlingen inför Guds ansikte, för att be tillsammans, höra Guds ord och fira nattvard.

Bönen är en viktig del av gudstjänsten, inte minst bön för människorna och livet i den egna församlingen och på den egna orten.

Högmässan, är hela församlingens gudstjänst. Men ibland firas Mässa för små och stora eller Gudstjänst för små och stora, och då är gudstjänsten kortare och direkt anpassad för barnen. På samma sätt kan olika specialgudstjänster ordnas, t.ex. ungdomsgudstjänster.

 


Se också

sö 29.4 kl. 10.00 -11.00

Högmässa med Tiina Janno (från vår vänförsamling i Audru, Estland) samt Audas-Willman

Högmässan i Solfs kyrka på söndag 29.4.2018 kl 10.00, predikan av kyrkoherde Tiina Janno och Ann-Mari Audas-Willman är liturg. Varmt välkommen!
sö 29.4 kl. 10.00 -11.00

Solfs kyrka

Högmässa

Ann-Mari Audas-Willman är liturg, Karolin Wargh är kantor. Kyrkoherden i vänförsamlingen i Audru i Estland, Tiina Janno, predikar.
sö 6.5 kl. 10.00 -11.00

Solfs kyrka

Högmässa

Ann-Mari Audas-Willman är predikant och liturg, Karolin Wargh är kantor