Ordets gudstjänst

sö 22.4 kl. 10.00 - kl. 11.00

Solfs kyrka

Emilia Kontunen är predikant, Heidi Lång är kantor.

Centrum i församlingens liv och verksamhet är församlingens högmässa på söndagar. Vid högmässan möts den gudstjänstfirande församlingen inför Guds ansikte, för att be tillsammans, höra Guds ord och fira nattvard.

Bönen är en viktig del av gudstjänsten, inte minst bön för människorna och livet i den egna församlingen och på den egna orten.

Högmässan, är hela församlingens gudstjänst. Men ibland firas Mässa för små och stora eller Gudstjänst för små och stora, och då är gudstjänsten kortare och direkt anpassad för barnen. På samma sätt kan olika specialgudstjänster ordnas, t.ex. ungdomsgudstjänster.

 


Se också

sö 22.7 kl. 11.00 -12.15

Högmässa kl 11

Maria Widén är predikant och Ann-Mari Audas-Willman liturg, Heidi Lång är kantor. Speciellt inbjudna är de som konfirmerades för 50 år sedan.
sö 29.7 kl. 18.00 -19.15

Högmässa kl 18

Ann-Mari Audas-Willman är predikant och liturg, Karolin Wargh är kantor.
sö 5.8 kl. 11.00 -12.15

Gudstjänst kl 11

Teol. stud. Fanny Willman predikar, Ann-Mari Audas-Willman är liturg, Karolin Wargh är kantor. 2019-års konfirmander deltar.