Ordets gudstjänst

sö 22.4 kl. 10.00 - kl. 11.00

Solfs kyrka

Emilia Kontunen är predikant, Heidi Lång är kantor.

Centrum i församlingens liv och verksamhet är församlingens högmässa på söndagar. Vid högmässan möts den gudstjänstfirande församlingen inför Guds ansikte, för att be tillsammans, höra Guds ord och fira nattvard.

Bönen är en viktig del av gudstjänsten, inte minst bön för människorna och livet i den egna församlingen och på den egna orten.

Högmässan, är hela församlingens gudstjänst. Men ibland firas Mässa för små och stora eller Gudstjänst för små och stora, och då är gudstjänsten kortare och direkt anpassad för barnen. På samma sätt kan olika specialgudstjänster ordnas, t.ex. ungdomsgudstjänster.

 


Se också

sö 30.9 kl. 11.00 -12.15

Mikaelidagens gudstjänst med små och stora kl 11

Barnens och änglarnas dag! Ann-Mari Audas-Willman är predikant och liturg, Karolin Wargh är kantor. Barnkören Solfångarna medverkar.
sö 7.10 kl. 11.00 -12.00

Skördegudstjänst

Kyrkan dekoreras med grönsaker, rotfrukter och andra skördeprodukter som förs till församlingshemmet på lördag kl 10-12. Koralkören medverkar.
lö 13.10 kl. 9.00 -11.00

Kvinnofrukost i församlingshemmet

Livet segrade efter tio dygn i respirator