Pensionärsträff, Reseskildringar från Tanzania, Christian Nylund

on 14.3 kl. 13.00 - kl. 15.00

Solfs församlingshem

14.3 Reseskildringar från Tanzania, Christian Nylund

Pensionärsträffar vt 2018

 

17.1             Statyer och minnesmärken i nejden, Henrik Fågelbärj

31.1             Vem gör vad? – om arbetsfördelningen mellan församlingen och den kyrkliga samfälligheten, Ann-Mari Audas-Willman och Frej-Erik Sikström

14.2             Allsång och dragspelsmusik, Carl-David Wallin

28.2             Till Nepal med Kyrkans Utlandshjälp, Gun-Lis Landgärds berättar om sin resa i okt 2017

14.3             Reseskildringar från Tanzania, Christian Nylund

28.3             OBS! Stilla veckan – ingen pensionärsträff

11.4             Besök av Malax församlings pensionärer

25.4             Program fastställs senare


Tag kontakt

Gun-Lis Landgärds
t.f. Diakoniarbetare
Solfs församling
(050) 541 4740
Västersolfvägen 12
65450 Solf

Se också

ti 20.3.2018 kl. 19.00 - on 21.3.2018 kl. 20.30

Solfs församlingshem

Bönegruppen

Välkommen med ! Du kan också framföra böneämnen till gruppen.
to 22.3 kl. 18.30 -20.00

Hemma hos Anders Blomberg, Solfvägen 101

Lewisgrupp

Lewisgrupp, kap 8-14 i C.S.Lewis
on 28.3 kl. 13.00 -15.00

Solfs församlingshem

OBS! INGEN PENSIONÄRSTRÄFF

28.3 ingen pensionärsträff i stilla veckan