Pensionärsträff, Reseskildringar från Tanzania, Christian Nylund

on 14.3 kl. 13.00 - kl. 15.00

Solfs församlingshem

14.3 Reseskildringar från Tanzania, Christian Nylund

Pensionärsträffar vt 2018

 

17.1             Statyer och minnesmärken i nejden, Henrik Fågelbärj

31.1             Vem gör vad? – om arbetsfördelningen mellan församlingen och den kyrkliga samfälligheten, Ann-Mari Audas-Willman och Frej-Erik Sikström

14.2             Allsång och dragspelsmusik, Carl-David Wallin

28.2             Till Nepal med Kyrkans Utlandshjälp, Gun-Lis Landgärds berättar om sin resa i okt 2017

14.3             Reseskildringar från Tanzania, Christian Nylund

28.3             OBS! Stilla veckan – ingen pensionärsträff

11.4             Besök av Malax församlings pensionärer

25.4             Program fastställs senare


t.f. Diakoniarbetare
Solfs församling
(050) 541 4740
Västersolfvägen 12
65450 Solf

Se också

ti 25.9 kl. 20.00 -21.30

Solfs församlingshem

Bönegruppen

Bönegruppen är församlingens egen bönegrupp. Välkommen!
on 26.9 kl. 13.00 -15.00

Pensionärsträff

Pensionärerna träffas i Församlingshemmet varannan onsdag kl. 13-15. Andakt, föredrag, allsång, samtal och kaffe. Välkommen med i gemenskapen!
lö 29.9 kl. 11.00 -14.00

Lovisas missionsstuga

Välkommen till Lovisas missionsstuga!

Lovisas missionsstuga, öppen alla lördagar kl 11-14! Loppmarknad och café till förmån för missions- och biståndsarbete.