Gudstjänst

sö 17.9 kl. 10.00 - kl. 11.10

Solfs kyrka

Predikant och liturg är Ann-Mari Audas-Willman och kantor är Heidi Lång

Centrum i församlingens liv och verksamhet är församlingens högmässa på söndagar. Vid högmässan möts den gudstjänstfirande församlingen inför Guds ansikte, för att be tillsammans, höra Guds ord och fira nattvard.


Arrangör

Solfs församling

Se också

sö 25.2 kl. 18.00 -19.00

Solfs församlingshem

Gudstjänst kl. 18 i Församlingshemmet

Ann-Mari Audas-Willman är predikant och liturg, Heidi Lång är kantor. Gun-Lis Landgärds berättar om sin resa till Nepal
sö 4.3 kl. 10.00 -11.00

Solfs kyrka

Högmässa

Ann-Mari Audas-Willman är predikant och liturg, Karolin Wargh är kantor
sö 11.3 kl. 10.00 -11.00

Solfs kyrka

Högmässa

Emilia Kontunen är predikant och liturg, Karolin Wargh är kantor