Gudstjänst

sö 17.9 kl. 10.00 - kl. 11.10

Solfs kyrka

Predikant och liturg är Ann-Mari Audas-Willman och kantor är Heidi Lång

Centrum i församlingens liv och verksamhet är församlingens högmässa på söndagar. Vid högmässan möts den gudstjänstfirande församlingen inför Guds ansikte, för att be tillsammans, höra Guds ord och fira nattvard.


Arrangör

Solfs församling

Se också

sö 26.11 kl. 10.00 -11.10

Solfs kyrka

Högmässa

Ann-Mari Audas-Willman är predikant och liturg. Heidi Lång är kantor
sö 3.12 kl. 10.00 -11.10

Solfs kyrka

Gudstjänst med små och stora på första advent

Procession där alla barn får delta. Barn medverkar med sång. Ann-Mari Audas-Willman, Karolin Wargh, Ebba-Stina Beukelman, barnkören Solfångarna, Koralkören.
on 6.12 kl. 18.00 -19.10

Solfs kyrka

Självständighetsdagens gudstjänst kl. 18

Ann-Mari Audas-Willman, Karolin Wargh. Ljus brinner på de stupades gravar.