Gudstjänst

sö 17.9 kl. 10.00 - kl. 11.10

Solfs kyrka

Predikant och liturg är Ann-Mari Audas-Willman och kantor är Heidi Lång

Centrum i församlingens liv och verksamhet är församlingens högmässa på söndagar. Vid högmässan möts den gudstjänstfirande församlingen inför Guds ansikte, för att be tillsammans, höra Guds ord och fira nattvard.


Arrangör

Solfs församling

Se också

sö 1.10 kl. 10.00 -11.10

Solfs kyrka

Gudstjänst för små och stora, Mikaelidagen

Gudstjänst för små och stora Mikaelidagen, barnens och änglarnas dag, 1.10 kl. 10. Barnkören medverkar. Emilia Kontunen och Karolin Wargh